Ürünlerimiz hakkında bilgi almak için telefon edebilir, satın almak için mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Mağaza adresimize iletişim sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ara

Bakım ve servis talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz
Destek Hattı : 0(232) 489 01 89
Destek Hattı : 0(232) 489 01 89

Daye Medikal Tıbbi Cihazlar Sağlık ve İlaç Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.

Aydınlatma Metni

Daye Medikal Tıbbi Cihazlar Sağlık ve İlaç Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. “Daye Medikal/dayemedikal.com mülkiyetinde bulunan https://www.dayemedikal.com sitesinden kredi kartı ve banka kartı ile ürün sipariş etmek aşağıdaki güvenlik protokollerine tabidir: Sitede alışveriş yapmanız sırasında bildirdiğiniz kişisel bilgileriniz, kart numaranız ve şifreleriniz kayıt edilmez ve saklanmaz. Sitede alışverişleriniz SSL sertifikası ile garanti altına alınmıştır. SSL sertifikasının görevi, kullanıcının bilgisayarı ile sitenin bulunduğu ana makine (server) arasındaki bilgi alışını güvenli bir şekilde gerçekleştirmektir. Bu sayede ziyaretçi-sunucu arasındaki bilgiler şifrelenmiş halde paketlenir ve ancak kullanıcı tarayıcısı(browser) veya sunucu tarafından çözülür. Böylelikle kullanıcı tarafından sunucuya gönderilecek önemli bilgiler, kredi kartı, üye bilgileri ve benzeri sair bilgiler sunucuya ulaşıncaya kadar geçeceği network sistemlerinden okunamaz veya alınamaz. Daye Medikal, istisnai durumlarda sipariş teyidinizi sözlü olarak bankadan isteyebilir. Bu durumda bankanız sizi bankanın sisteminde kayıtlı bilgilerinizden ulaşarak arayacak ve siparişiniz için onay isteyecektir. Bankanızın size ulaşabilmesi için banka sisteminde kayıtlı olan kişisel bilgilerinizin güncel olduğundan emin olunuz. Güvenlik işlemleri nedeniyle kayıtlı bulunan telefon numaranızın doğruluğundan emin olunuz, siparişiniz ile ilgili her türlü bilgilendirme ve diğer hususlar için sisteme kayıt ettiğiniz numaralar ve e-posta adresi kullanılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERE İLŞİKİN BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKATNAME

Değerli Müşterilerimiz ve Üyelerimiz, “Daye Medikal Tıbbi Cihazlar Sağlık ve İlaç Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.(Daye Medikal) olarak kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız, verilerinizin hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgilerin nasıl değiştirilebileceği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki mevcut haklar ve tarafımız ile iletişime geçmek istediğiniz durumlara ilişkin olarak bilgilendirmelerimiz aşağıdaki gibidir;

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 Sayılı KVKK uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındır. Şirketimiz nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler nedeniyle sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde 3.kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK (Kişisel verilerin korunması kanunu) da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Aşağıda yer alan yasal hususlar hakkında bilgi edinilmesini rica ederiz.

KİŞİSEL VERİLERİN TEDARİK EDİLMESİ, İŞLENMESİ VE HUKUKİ GEREKÇE

Daye Medikal olarak, siz müşterilerimiz ve üyelerimize hizmetlerimizi ve kampanyalarımızı duyuran haber listesi, e-bülten, SMS ve https://www.dayemedikal.com adresli sitemize üye olmanız, siteden bir ürün satın almanız, satın aldığınız ürünü iptal etmeniz ya da iade/ değişim talepleriniz gibi durumlarda, daha iyi hizmet verebilmek, tarafınıza çeşitli avantajların sunulabilmesi ve satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarını göndermek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
• 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat,
• 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi,
• Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat,
• 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla; söz konusu amaçları yerine getirmemizi sağlayacak kişisel verilerinize (adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, adresiniz, sosyal medya hesaplarınızla bağlanılması durumunda sizin sosyal medya kanalları aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgileriniz, alışveriş bilgileriniz, alışveriş noktası ve zamanı, ödeme miktarı ve ürün bilgileri) veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu m. 5 kapsamında işlenmektedir. Kişisel verileriniz KVK Kanunu m. 5/2-c uyarınca“ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” durumunda açık rıza olmaksızın işlenmektedir. dayemedikal.com üzerinden herhangi bir alışveriş/ ürün siparişi işleminde bulunduğunuzda ilgili kişi ile aramızda kurulması gereken
“mesafeli satış sözleşmesi” gereği birtakım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz: isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi, ürününüzün teslim edilebilmesi amacıyla adres bilgileriniz ile kısıtlıdır. Belirtilen kişisel verileriniz dışında https://www.dayemedikal.com sitesinin ziyaret sıklığı, siteye giriş ve verilen sipariş zamanları, ziyaret edilen sayfalar ve siparişi verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel veri teşkil etmeyen toplu istatistiksel ve anonim demografik bilgiler ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak için toplanır ve kullanılır. Sizlere sitenin kullanımını daha kolay hale getirmek ve siteyi tercih ve ilgi alanlarınıza göre özelleştirmek amaçlarıyla yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ayrıca kullanılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Şirketimizce, kurumsal web sitemiz, işbirliği ortaklarımız, online işlemler ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, doğrudan siz müşterimizden yahut sair resmi kurumlardan yahut doğrudan dolaylı bağlı ortaklıklarından veyahut hakim hissedarından veya hizmet aldığı ya da verdiği gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden edinilebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞIMI

Daye Medikal ile Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme kapsamında tarafınızca arz edilmiş olunan olunan bilgilerinizi bizimle paylaşmanız durumunda işbu kapsamda tarafımıza iletilen tüm kişisel verileriniz, Daye Medikal nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı KVKK 12.mad.”Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler Gereği” gereği basiretli bir tacirin göstermesi gerekli özen doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve tarafımıza kullanılması için vermiş olduğunuz bu bilgiler yukarıda belirtilenler dışındaki herhangi bir sebebin varlığı halinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Daye Medikal, kişisel verilerinizi barındıran veri sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla sunucular güvenlik duvarı arkasında konumlandırılmış, Comodo SSL, Comodo PositiveSSL, Cloudflare SSL ve Rapid SSL 256 bit anahtarlamalı, TLS 1.2 ile şifrelenmiştir. Veri tabanlarına yetkili kişiler haricinde erişim Bilgi İşlem yönetiminde kontrol altındadır. Dijital (Digital) Pazarlama departmanı bünyesinde kişisel verilere ulaşım kullanıcı
ismi ve şifre ile sınırlandırılmıştır. Daye Medikal söz konusu kişisel verileri, açık rızanıza istinaden, sadece yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak üzere, iştirakleri ve bağlı ortaklıklarıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğu yurt içi ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilerle ve bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE DAİR HAKLARINIZ

İşbu bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hakkında bizimle [email protected] adresinden iletişime geçerek, 6698 Sayılı KVKK m. 11’de belirtilen,
• kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
• kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde
zararın giderilmesini talep etme,
haklarınızı kullanabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ

Bizimle paylaşmış olduğunuz verilerinizin doğru ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi 6698 Sayılı KVKK ve ilgili diğer mevzuat açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle de paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili herhangi değişiklik veya güncelleme işlemlerinizi https://www.dayemedikal.com adreslerinden bizimle iletişime geçerek kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede oluşacak yanlışlıkların önüne geçilmiş olmakla birlikte tarafımızca muhafaza edilecek kişisel verilerinizin güncel ve doğru olarak korunması kolaylaşacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİMLEŞTİRİLMESİ

İşbu Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme ve Muvafakatname yazısında belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmiş olan kişisel verilerinizin; 6698 Sayılı KVKK m.7/1. uyarınca işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca kanunlarda belirtilen süreler geçtiğinde, kişisel verileriniz tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

ÇEREZ (COOKİE) KULLANIMI

Çerezler, https://www.dayemedikal.com sitesini ziyaret ettiğinizde internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır Sitemiz ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, ziyaretçi ve üyelerimizi kampanya ve avantajlardan yararlandırmak amacıyla ve yasal yükümlülüğümüz çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme ve muvafakatname yazısı ile belirlenen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgileriniz tarafımızca toplanacak, işlenecek, üçüncü kişilerle paylaşılacak ve güvenli olarak saklanacaktır. https://www.dayemedikal.com sitemizde tarayıcınızı kapattığınızda sona eren oturum çerezleri ve sabit diskinizde uzun süre kalan kalıcı çerezler kullanılmaktadır. İnternet tarayıcınızın ayarlar kısmından tüm çerezleri ya da siteye ait verileri silebilir veya tüm çerezleri reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda siteyi kullanmaya devam edebilirsiniz ancak sitenin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya sınırlı erişebilirsiniz. Facebook, Alphabet, Google Inc. dahil üçüncü taraf sağlayıcıların Daye Medikal reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerin yer verdikleri banner alanlarında gösterebilmeleri için, ziyaretçilerimizin https://www.dayemedikal.com sitesine geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak, reklamlarla ilgili bilgi toplamaları, reklamları optimize etmeleri ve yayınlamaları gerekmektedir. Bunun için de https://www.dayemedikal.com tarafından ve Google Inc. dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üç taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME YAZISINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Daye Medikal, işbu Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme ve muvafakatname yazısında istediği zaman değişiklik yapabilme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, yeni Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme yazısının https://www.dayemedikal.com sitesine eklenmesiyle birlikte derhal geçerlilik kazanacak olup yapılacak değişikliklerden anında haberdar olabilmeniz için sizlere gerekli bilgilendirme tarafımızca ayrıca yapılacaktır.

MÜŞTERİ BEYANI:
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Şirketiniz tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aşağıda belirttiğim tarihte temin ettiğimi; okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi; yukarıdaki hususların uygulanması esnasında Şirketinizin kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla, özgür iradem sonucu bu “Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme” de belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’ da tanımı yapılmış olan ve yukarıda da gerek içeriği gerekse toplanma yeri ve yöntemi belirtilen kişisel verilerimin yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına, KVKK’ nda tanımlanan kapsamda işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Daye Medikal Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı Sözleşmesi

dayemedikal.com sitesi tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı, hizmeti satın alanlar(kullanıcılar) ile Daye Medikal Tıbbi Cihazlar Sağlık ve İlaç Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
Ltd.Şti. arasında(Daye Medikal olarak kısaltılmıştır) aşağıda yazılı koşulları içerir sözleşme koşullarına tabidir. Kullanıcı, kullanım sırasında ve devamında dayemedikal.com sayfasında belirtilen kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır.

GENEL

dayemedikal.com, yasak içerikleri içerir biçimde kullanılamaz. Pornografik içerikler, kişilerin cinsiyeti, dini inancı, ırkı ile ilgili toplumu ayrıştırmaya yönelik
içerikler, küfür, küçük düşürücü ve/veya aşağılayıcı iletiler gibi yasalara, adap ve ahlaka aykırı paylaşımlar yasak içerik olarak kabul edilecektir.
Kullanıcı,dayemedikal.com a ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca sözleşmeyi kabul etmekle kullanıcı, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini, sipariş ettiği ürüne ilişkin telif hakkının kendi sorumluğu altında olduğunu ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

SİPARİŞ AŞAMASI

Kullanıcının Daye Medikal tarafından gerçekleştirilecek baskı hizmetlerinden yararlanabilmesi kendi hesap bilgileri ile bağlanmış olması şartına bağlıdır. Kullanıcı tarafından sisteme girilen sipariş ve ödeme bilgileri ile baskıda kullanılacak resimler dosyalanarak dayemedikal.com altyapısına iletilir.dayemedikal.com kullanıcı tarafından iletilen dosyanın kendisine ulaşmasından sonra gereken kontrolleri yapmakla yükümlüdür.dayemedikal.com tarafından yapılan kontrolden sonra kullanıcının bildirdiği kredi kartı ile tahsilatı gerçekleştirilir. Hizmet bedelinin ödenmesinden sonra Daye Medikal tarafından “dayemedikal.com-siparişiniz alındı” maili kullanıcıya iletilir. E-mailin iletilmesinden sonra alınan sipariş üretim aşamasına geçer. İşbu mail kullanıcıya gönderilmeden sipariş alınmış kabul edilmez. Daye Medikal, tamamlanan sipariş ile ilgili tüm bilgileri 90 gün boyunca arşivler, daha sonra bu
bilgiler silinir. Kullanıcı tarafından sisteme girilen bilgiler herhangi bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

TESLİM SÜRECİ

Sipariş edilen ürünler ,en geç 7-10 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılır. Ancak olağanüstü hallerde(sokağa çıkma yasağı salgın, doğal afet gibi nedenler) bu süre uzatılabilir. Teslimatta gecikme olması kullanıcıya siparişi iptal etme ve/veya bu nedenle herhangi bir talepte bulunma hakkı vermez.
Sipariş edilen ürünler Daye Medikal tarafından herhangi bir hasara uğramasını engel olacak şekilde paketlenerek, anlaşmalı kargo şirketi taşıyıcıya teslim edilir. Taşıyıcının ve acentelerinin taşıma sırasında ürüne verdiği zararlardan Daye Medikal sorumlu tutulamaz.

SORUMLULUKLAR

dayemedikal.com adresi 128 bit SSL şifreleme sitemi ile korunmaktadır. Kullanıcının sitemize kayıtlı kişisel bilgileri(teslimat adresi, telefon numarası, e mail adresi gibi)başka kurum ve kuruluşlarca paylaşılmayacaktır. Sitemiz tarafından sadece kullanıcının sipariş esnasında tarafımıza ilettiği iletişim bilgileri, kullanıcının sitemize hızlı ve kolay giriş yapabilmesi adına saklanmaktadır. Kullanıcı dışında, siteye verilen iletişim bilgilerinin değiştirilmesi veya güncellenmesi mümkün değildir. Kullanıcının siparişin zamanında teslim edilmesi adına iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak bildirmesi kendi sorumluluğundadır. Daye Medikal, sipariş amacıyla kullanıcı tarafından girilen verilerin kaybı ve hasarı halinde herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Sipariş edilen ürünlerin baskı kalitesi kullanıcı tarafından seçilerek gönderilen görüntülerin çözünürlük kalitesine bağlıdır. Kullanıcı, siparişinin içeriğini onayladığını ve siparişin verildiği şekilde basım yapılacağını siparişin tamamlanması anında kabul etmiş sayılır.

TELİF HAKKI

Daye Medikal, sipariş edilen ürünler ile ilgili doğacak fikri hak ihlallerinden sorumlu değildir. Kullanıcı, hizmetten yararlanma sırasında fikri haklara ilişkin yasal düzenlemelerin ihlalinden sadece kendisi sorumludur. Kullanıcı, sipariş verdiği ürün üzerinde telif hakkı sahibi olduğunu ve/veya telif hakkı sahibinin yazılı onayını aldığını garanti etmektedir ve/veya bu ürün sebebiyle herhangi bir hak ihlali olması halinde kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmektedir. Daye Medikal, kullanıcı tarafından sipariş edilen dosya içeriklerinin doğruluğundan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, yasaların kendisine yüklediği sorumlulukları bildiğini ve gereğini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

İADE HAKKI

Kullanıcı, 6502 sayılı Tüketici kanununa göre; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Yine cayma hakkının kullanılması ürünlerin niteliği ve durumuna uygun olmalıdır. Cayma hakkı kullanılmayacak ürünler; Kullanıcının isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, kullanıcıya teslim edilmesinin ardından kullanıcı tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının kullanıcı tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. Kişiye özel üretim yapılan hallerde(takvim, fotoğraf albümü, poster gibi) kullanıcının teslim aldığı ürün ile ilgili bir şikayetinin olması halinde bu şikayetini ürünün kendisine teslim edildiği günden itibaren yine 14 gün içinde Daye Medikal’ ın bildirdiği telefon numarasına iletmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmasından sonra Daye Medikal tarafından teslim edilen ürüne ilişkin bir baskı hatası ve/veya siparişe aykırı bir ürün üretilip üretilmediği kontrol edilir. Daye Medikal, yapılan incelemeler sonucu kullanıcının şikayeti haklı görülürse, kullanıcının gönderdiği ilk siparişe uygun yeni bir ürünü hazırlayarak kullanıcıya gönderir. Kişiye özel üretim yapıldığından ,ürün tesliminden sonra ürün bedelinin tamamının kullanıcıya iadesi mümkün değildir ancak kullanıcı yeni ürün oluşturulmasını istemez ise ödemesi alınmış ürünün maliyet bedeli mahsup edilerek kalan bedel kullanıcıya iade edilir. Basım hataları dışında teslim edilen ürünün uygun koşullarda saklanmaması veya kullanıcı tarafından hatalı kullanılması gibi aşınma ve yıpranmalardan Daye Medikal sorumlu
tutulamaz.

YETKİLİ MAHKEME

dayemedikal.com ile kullanıcı arasında doğacak hukuki ihtilaflarda, uyuşmazlık konusu ve miktarına bağlı olarak; İzmir Konak İlçesi Tüketici Hakem Heyeti, İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti ve İzmir Bayraklı Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

Bize ulaşın!
Ürün sepetinize eklendi